Vides pieejamība

Informācija par kārtību, kādā personām ar funkcionāliem traucējumiem nodrošināta iespēja saņemt Zobārstniecības klīnikā Concordia sniegtos pakalpojumus

Atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 20. janvāra noteikumiem Nr.60 „Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām” noteikta šāda kārtība veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas iespēju nodrošināšanai personām ar funkcionāliem traucējumiem:

1.Zobārstniecības klīnikā Concordia ir nodrošināta iespēja personām ar funkcionālajiem traucējumiem saņemt visus sniegtos zobārstniecības pakalpojumus atbilstoši apstiprinātajām medicīniskajām tehnoloģijām.

2. Papildus informācija saņemama, sazinoties pa tālruņa numuru +371 26252539.

3. Lai nokļūtu Zobārstniecības klīnikas Concordia telpās, persona ar funkcionāliem traucējumiem izmanto ieeju no Zemitānu ielas puses, kas ir ērti izmantojama un speciāli pielāgota personām ar funkcionāliem traucējumiem.

4. Ja Zobārstniecības klīnikas pacientam vai apmeklētājam nepieciešams papildus atbalsts, lai iekļūtu ārstniecības iestādē un/vai nokļūtu konkrētā veselības aprūpeskabinetā, atbalstu ir iespējams saņemt:

4.1. iepriekš zvanot uz tālruņa numuru +371 26252539;

4.2. vēršoties pēc atbalsta pie ikviena Zobārstniecības klīnikas Concordiadarbinieka.

5. Zobārstniecības klīnikas Concordia darbinieki, sniedzot pakalpojumus pacientiem – personām ar funkcionālajiem traucējumiem, papildus ievēro šādus nosacījumus:

5.1. Ikviens darbinieks savu iespēju robežās sniedz atbalstu personai ar funkcionālajiem traucējumiem;

5.2. Saziņa ar personām, kurām ir dzirdes traucējumi, tiek nodrošināta, izmantojot vizuālo informāciju vai saraksti;

5.3. Personām ar redzes traucējumiem ir tiesības  uzturēties speciāli apmācīta suņa pavadoņa klātbūtnē. Nepieciešamības gadījumā darbinieki papildus nodrošina personas pavadīšanu.
5.4. Personām ar garīga rakstura traucējumiem, informācija par sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumi tiek nodrošināta, viņām saprotamā veidā.

6. Ir pieejama tualetes telpa personām ar funkcionālajiem traucējumiem

Saziņai

+371 26 25 25 39
[email protected]

Adrese

K. Barona iela 130, Rīga

Darba laiks

P-C 9.00-18.00
Pk 9.00-17.00